Detta är min egen sammanfattning av Kap. 18.VIII, Den lilla trädgården:

Kroppen gjordes för att begränsa kärleken. Kan du som ser dig själv i en kropp känna dig själv som en tanke?

Du kan inte ens tänka på Gud utan en kropp, eller i någon form som du tror att du känner igen.

Kroppen är ett litet stängsel runt en liten del av en underbar och fullständig tanke. Den drar en oändligt liten cirkel runt en mycket liten del av Himlen, avskuren från helheten, och kungör att inom den finns ditt rike, i vilket Gud inte kan komma in.

I detta rike härskar egot, och på ett grymt sätt. I sitt häpnadsväckande högmod har den lilla solstrålen bestämt att den är solen; denna nästan omärkliga krusning hyllar sig själv som havet.

Men solen och havet är inte medvetna om denna meningslösa lilla aktivitet. Denna lilla solstråle, denna lilla krusning skulle inte kunna överleva utan solen och havet.

Detta är den egendomliga situation som de som bor i en värld av kroppen tycks befinna sig i. Likt solen och havet lever ditt Själv vidare utan tanke på att denna lilla del betraktar sig själv som dig.

Kärleken känner inte till kroppar, och sträcker sig mot allt som är skapat likt den själv. I ditt lilla rike har du så lite! Borde det då inte vara där som du skulle be kärleken att komma in?

Guds Tanke omger ditt lilla rike, och väntar på den barriär som du har byggt för att få komma in och lysa på den ofruktbara marken. Och under dess välgörande inverkan kommer din lilla trädgår att breda ut sig, och nå till alla som törstar efter levande vatten, men som har blivit alltför trötta för att fortsätta ensamma.

Gå ut och finn dem, för de har ditt Själv med sig.

Det heliga ögonblicket är din inbjudan till kärleken att komma in i ditt dystra och glädjelösa rike, och att omvandla det till en trädgård av frid och välkomnande. Var säkra på detta; kärleken har kommit in i din speciella relation, och kommit in till fullo som svar på din svaga begäran.