Blog Image

Bloggen

”Jag är inte offer för den värld jag ser.” Lektion 31

Uncategorised Posted on tis, januari 31, 2023 11:56:20

Jag deklarerar min frihet från yttre frustration och befriar även mina medmänniskor.

Jag vägrar vara en slav av yttre händelser och för mina egoreaktioner.

”Endas detta är säkert i denna föränderliga värld som inte har någon mening i verkligheten; när du inte är helt uppfylld av frid, och när du känner smärta av något slag, har du sett synd i din broder och glatt dig åt det som du trodde fanns där. Din speciellt tycktes säker på grund av den.” T 24.IV.5:2-3”Gud är i allt jag ser eftersom Gud är i mitt sinne.” Lektion 30

Uncategorised Posted on mån, januari 30, 2023 13:55:04

Sanningen finns i mitt sinne.

Jag ser i världen det jag vill se.

Hur jag reagerar på det jag ser bestämmer jag själv.

”Frid är en egenskap i dig. Du kan inte finna den utanför.” T 2.I.5:8-9

Jag vill se Gud i allting.

Jag vill se dig som ett heligt oskyldigt Guds barn.”Gud är i allt jag ser.” Lektion 29

Uncategorised Posted on sön, januari 29, 2023 11:59:41

Jag lär mig att se på världen med kärlek, uppskattning och ett öppet sinne.

Att helt enkelt se det heliga syfte med allting.

Allting delar Guds syfte och jag ser det när jag lär mig att se bortom mina fysiska ögon.

Jag kan inte se två världar!

”Den värld du ser måste förnekas, för anblicken av den kostar dig ett annat slags seende. Du kan inte se båda världarna, för de innebär olika sätt att se, och styrs av vad du håller kärt.” T 13.VII.2:1-2”Mer än någonting annat vill jag se tingen på ett annat sätt.” Lektion 28

Uncategorised Posted on lör, januari 28, 2023 14:41:30

Jag öppnar mitt sinne för att se allting med sant seende.

Jag släpper det syfte jag har lagt på allting och ser syftet som Gud har givit allting.

Allting jag ser på är en del av mig.

Jag ser på det med kärlek och ser det himmelska ljuset.”Mer än någonting annat vill jag se.” Lektion 27

Uncategorised Posted on fre, januari 27, 2023 13:16:41

Sant seende kostar ingenting.

Det kan bara välsigna.

Ingenting verkligt kan hotas.

Dessa ord behöver upprepas ofta, flera gånger varje timma.”Mina tankar på attack attackerar min osårbarhet.” Lektion 26

Uncategorised Posted on tor, januari 26, 2023 15:20:16

Min känsla av sårbarhet beror på mina egna tanka och inte på hur världen behandlar mig.

Jag släpper mina attackerande och rädda tankar och låter min tillit styra framtiden.

Jag blir helt enkelt immun mot attack.

Jag slutar tro att jag kan attackera och bli attackerad och inser att ingenting förutom mina tankar kan attackera mig.

Hur jag reagerar på det jag varseblir bestämmer jag själv, eftersom mitt sinne avgör min varseblivning av det.

Jag blir förlåten när jag förlåter.

Jag bli helad när jag helar.

Jag får kärlek när jag utsträcker kärlek.”Jag ser inte vad någonting är till för.” Lektion 25

Uncategorised Posted on ons, januari 25, 2023 14:58:47

Vi utvärderar allting utifrån egomål.

Eftersom vi inte är egon kan de inte ge oss en idé om vad som är bäst för oss.

Vi ser på världen utifrån egoperspektiv.

Alla dessa mål är personliga intressen.

Men vi har inga personliga intressen på grund av att den person vi tror att vi är inte existerar.

Vi är alla Ett och förenade och vi delar allting.

Vi måste ge upp de mål vi har gjort.

”Låt oss inte minnas våra egna föreställningar om vad världen är till för. Det vet vi inte. T31.I.12:2-3

”Låt oss sedan vänta ett ögonblick och vara stilla, och glömma allt som vi trodde att vi hörde; och komma ihåg hur mycket vi inte vet.” T 31.II.6:4

”Jag vet inte vad jag är, och därför vet jag inte vad jag gör, var jag är, eller hur jag skall se på världen eller mig själv.” T31.V.17:7”Jag varseblir inte mitt eget bästa.” Lektion 24

Uncategorised Posted on tis, januari 24, 2023 12:17:47

Det finns ingenting annat att välja än Himmelriket!

Min varseblivning är felaktig.

Jag vet inte mitt eget bästa.

Jag behöver en ledare.

Gud har givit mig den Helige Ande och Kristus som alltid finns hos mig och talar om för mig vad jag skall göra.”Jag kan undkomma den värld jag ser genom att ge upp tankarna på attack.” Lektion 23

Uncategorised Posted on mån, januari 23, 2023 13:41:32

Jag är inte fångad i den värld jag ser, eftersom dess verkan ändras genom att jag ändrar mitt sinne och mina tankar.

”Du måste ändra ditt sinne, inte ditt beteende, och detta är en fråga om villighet. Du behöver ingen vägledning annat än på sinnets nivå. Rättelse hör endast hemma på den nivå där förändring är möjlig. Förändring innebär ingenting på symtomets nivå, där den inte kan vara verksam.” T 2.VI.3:4-7

Vi måste bli medvetna om att vi är ansvariga för det vi ser.

Sedan skall vi vara villiga att ändra våra tankar och våra sinnen om världen.

Släppa alla attackerande tankar.

Och slutligen ersätta alla attackerande tankar med kärleksfulla och fridfulla tankar.

Gud hjälper oss med detta.”Det jag ser är en form av hämnd.” Lektion 22

Uncategorised Posted on sön, januari 22, 2023 14:27:17

Jag ser en värld som inte varar.

Det jag ser är inte verkligt.

Det jag ser är bara en bild i min inbillning.

Denna bild målades av mina attackerande tankar.

De får mig att inbilla mig en värld som skall hämnas mig för att jag attackerat den.

Är detta verkligen den värld jag vill se?

Du ser det som du tror finns där, och du tror att det finns där eftersom du vill att det skall finnas där.

Jag låter Kristus tolka vad jag ser.

Jag låter Kristus leda mig hem till GudNästa »