Blog Image

Bloggen

”Jag varseblir inte mitt eget bästa.” Lektion 24

Uncategorised Posted on mån, januari 24, 2022 11:39:32

Det är faktiskt lite generande att erkänna hur många gånger jag önskat omöjliga och motsägelsefulla saker.

Jag förstår att det är det som är meningen med dagens lektion att jag skall inse att jag varseblir inte mitt eget bästa.

Min varseblivning är helt enkelt felaktig.

Jag öppnar mitt sinne för möjligheten att jag inte vet och behöver hjälp av den Helige Ande.”Jag kan undkomma den värld jag ser genom att ge upp tankarna på attack.” Lektion 23

Uncategorised Posted on sön, januari 23, 2022 14:05:17

Jag är inte fånge i den värld jag ser eftersom dess orsak kan ändras genom kärleksfulla och förlåtande tankar.

Det är med mina tankar jag måste arbeta!

”Du måste ändra ditt sinne, inte ditt beteende, och detta är en fråga om villighet. Du behöver ingen vägledning annat än på sinnets nivå. Förändring innebär ingenting på symtomets nivå, där den inte kan vara verksam.” T2.VI.3:4-7

Jag måste bli medveten om att jag är ansvarig för det jag ser.

Jag måste ändra mina tankar om världen.

Den Helige Ande skall hjälpa mig att ersätta mina attackerande tankar med heliga, kärleksfulla och fridfulla tankar.”Det jag ser är en format hämnd.” Lektion 22

Uncategorised Posted on lör, januari 22, 2022 12:03:22

Jag ser en värld som inte varar.

Världen varar inte eftersom att vara är ett verkligt attribut och världen jag ser är inte verklig.

Den är bara en bild i min inbillning.

Denna bild målades av mina attackerande tankar.

De får mig att inbilla mig en värld som skall hämnas mig för att jag attackerade den.

Är detta verkligen den värd jag vill se?

”Jag ser det som jag tror finns där, och jag tror att det finns där eftersom jag vill att det skall finnas där.” T25.III.1:3-4

”Att lära sg av Kristus är lätt, eftersom det inte innebär någon anspänning alls att varsebli med Honom. Hans varseblivning är din naturliga medvetenhet, och det är endast de förvrängningar som du själv för in som tröttar ut dig. Låt Kristus i dig tolka åt dig, och försök inte begränsa det du ser genom små trångsynta övertygelser som är ovärdiga Guds Son.” T 11.VI.3:7-9”Jag är fast besluten att se tingen på ett annat sätt.” Lektion 21

Uncategorised Posted on fre, januari 21, 2022 11:27:38


”Jag är fast besluten att se.” Lektion 20

Uncategorised Posted on tor, januari 20, 2022 11:41:54

Jag vill ha frid.

Jag vill vara lycklig.

Jag vill frälsas och helas.

Jag kan se allting på ett annat sätt.

Jag bestämmer mig för att se.

Jag skall försöka komma ihåg at varje halvtimma idag säga långsam och positivt: ”jag är fast besluten att se”.

”Till den du förlåter ges makten att förlåta dig och dina illusioner. Genom din gåva av frihet ges den till dig.” T29.III.3:12-13”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar.” Lektion 19

Uncategorised Posted on ons, januari 19, 2022 11:47:16

Det finns inga privata tankar!

Våra sinnen är ett, vi är förenade.

Jag har makten att välja mina tankar.

Jag kan välja frid för alla på jorden.

Jag kan välja helande och förlåtelse och kärlek.

När jag blir medveten om att jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar så är jag mycket noga med vad jag tänker.”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.” Lektion 18

Uncategorised Posted on tis, januari 18, 2022 11:49:25

Genom att öppna mitt sinne för kärleken kan jag bli en konduktör för kärlek i världen.

Så som jag tänker och varseblir allting påverkas hela världen.

”Ett mirakel går aldrig förlorat. Det kan beröra många människors du inte ens har mött, och leda till förändringar som du inte kunnat drömma om i situationer som du inte ens är medveten om.” Mirakelprincip nr 45”Jag ser inga neutrala ting.” Lektion 17

Uncategorised Posted on mån, januari 17, 2022 12:21:42

Det jag varseblir orsakas av mina tankar!

Tanken är orsaken och världen är effekten.

När jag känner mig rädd:

  • Vet först att detta är rädsla.
  • Rädsla uppstår ur brist på kärlek.
  • Det enda botemedlet mot brist på kärlek är fullkomlig kärlek.
  • Fullkomlig kärlek är Soningen.

I A Course in Miracles betyder Soningen – rättelse av övertygelsen att synd och skuld är verkliga.”Jag har inga neutrala tankar.” Lektion 16

Uncategorised Posted on sön, januari 16, 2022 12:28:58

Varje tanke har effekt!

De producerar antingen rädsla och krig eller kärlek och frid.

Tankens kraft är enorm!

Allt jag ser är resultatet av mina tankar.

Jag tränar mitt sinne i att tänka rätta och kärleksfulla tankar.

”Jag är här enbart för att vara sant hjälpsam. Jag är här för att företräda Honom Som har sänt mg. Jag behöver inte bekymra mig om vad jag skall säga eller göra, för Han Som har sänt mig kommer att leda mig. Jag är nöjd med att vara varhelst Han önskar, då jag vet att Han går dit tillsammans med mig. Jag kommer att helas då jag låter Honom lära mig att hela.” T 1.V.18:2-6”Mina tankar är bilder jag har gjort.” Lektion 15

Uncategorised Posted on lör, januari 15, 2022 12:43:07

Det mina ögon visar mig är ett misstag.

En bild jag har gjort.

Jag måste lära mig att se bortom denna kroppsliga nivå.

Mina ögon visar mig misstagen i mitt eget sinne.

Bortom det fysiska finns det något sant seende vill visa mig.

Jag ser små ljuskanter runt allting.

Dessa ljusupplevelser symboliserar sann varseblivning.

”Det finns ingen gåva som Fadern ber dig om, förutom att du i hela skapelsen endast ser den strålande härligheten i Hans gåva till dig.” T 29.V.5:1Nästa »