Blog Image

Bloggen

”Jag älskar Dig, Fader, och jag älskar Din Son.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on sön, oktober 25, 2020 11:00:24

Tacksamhet är det som tillåter min kärlek att bli accepterad utan rädsla.

Jag tar tacksamt emot Guds gåvor.

Djupt i mitt hjärta älskar jag Dig, Fader.

Jag älskar också Din Son som mitt Själv, och mina systrar och bröder som delar av detta enda Själv.

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta oförseglade och öppna sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av självet har lagts åt sidan uppenbaras sanningen exakt så som den är.” T 31.V.17:2-4”Förlåtelse är den enda gåva jag ger.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on lör, oktober 24, 2020 12:00:34

Vad kan jag önska mer än den frihet som avsaknad av självömkan ger?

Att vara fri från att döma sig själv är att känna igen och erkänna sin egen fullkomlighet som Gud har skapat.

Ingenting jag gjort, tänkt eller sagt kan minska mitt värde i Guds ögon.

Låt mig ge detta erkännande till alla mina systrar och bröder.

Ingenting de har gjort, tänkt eller sagt kan minska deras värde.

”Befria från skuld på samma sätt som du vill befrias. Det finns ingen annat sätt att se inåt och se kärlekens ljus som lyser lika lugnt och säkert som Gud Själv alltid har älskat Sin Son.” T 13.X.10:1-2”Den Helige Ande talar genom mig idag.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on fre, oktober 23, 2020 10:58:45

Jag är så tacksam och glad över att vår son och hans familj kommer hit idag.

Jag välkomnar dem med kärlek från mitt hjärta.

Detta är min enda uppgift, att vara Guds budbärare och ära och älska alla jag möter och tänker på.

”Gör helt enkelt så här. Var stilla, och lägg åt sidan alla tankar om vad du är och om vad Gud är, alla begrepp som du har lärt dig om världen; alla bilder du har av dig själv.

Töm ditt sinne på allt som, det tror är antingen sant eller falskt, bra eller dåligt, och på varje tanke det bedömer som värdefull, och på alla de föreställningar som det skäms över.

Håll inte kvar någonting.

Ta inte med dig en enda tanke som det förgångna har lärt dig, inte heller en enda övertygelse som du någonsin tidigare har lärt dig av någonting.

Glöm den här världen, glöm den här kursen, och kom med helt tomma händer till din Gud.” Lektion 189, avsnitt 7”Den Helige Ande ser genom mig idag.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tor, oktober 22, 2020 10:55:13

Låt den Helige Ande se genom mig och låta världen bada i ljus, glädje och kärlek.

Låt Kristi seende ersätta mitt eget begränsade seende.

Låt Kristi seende visa mig frid, glädje och kärlek.

Den Helige Ande genomsyrar mig.

Han ser genom mina ögon.

Talar genom mina läppar.

Tänker med mitt sinne.

Detta är vad mitt liv är, ingenting annat.

Jag är här för att vara mig Själv som är Kärlek.”Min kropp är ett helt neutralt ting.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on ons, oktober 21, 2020 11:28:49

Den är varken bra eller dålig. Så skönt att veta.

Kroppen är ett verktyg här på jorden för att kunna kommunicera sanningen till allt och alla. Ingenting annat.

Kroppens uppgift är att hela och när den är klar med det läggs den åt sidan.

Vi kallar det död, men det är frihet.

Jag lär mig att se kroppen som ett verktyg som används i Guds tjänst.

”Det finns inget yttrande som världen är mer rädd för att höra än detta: Jag vet inte vad jag är, och därför vet jag inte vad jag gör, var jag är, eller hur jag skall se på världen eller på mig själv. Men frälsningen föds genom att du lär dig detta. Och Det du är kommer att berätta för dig om Sig Själv.” T31.V.17:6-9”All rädsla är borta och endast kärleken är här.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on tis, oktober 20, 2020 11:48:39

Vår värld befolkas av figurer från våra individuella förgångna.

Vår värld skiljer sig åt och det vi ser är inte verkligt.

Det vi ser är enbart våra egna reaktioner på våra medmänniskor, inte deras reaktioner på oss.

Det förgångna är borta, framtiden är inte här.

Bara NU är här.

Kärleken är uppenbar i Nuet och dess verkningar är tydliga.”Allt har ett lyckligt slut.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on mån, oktober 19, 2020 11:01:07

Hur länge skall jag låta en främmande vilja motsäga sig Guds Vilja?

Hur länge skall jag blanda mig i och lyssna till egots röst?

Jag behöver komma till den punkt när jag ser, när jag tar ansvar och äger de tankar och känslor som motsäger sig Guds Vilja.

Den Helige Ande skall hjälpa mig att se att egot är en illusion av mig själv som jag har projicerat från mitt sinne.

Ske Guds Vilja på jorden och i Himlen!

Hjälp mig att inte blanda mig i!”Detta är en dag av stillhet och frid.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on sön, oktober 18, 2020 11:29:31

Hur hittar vi ett inre lugn mitt i världens stress?

Det finns en plats inom oss alla där vi inte behöver göra någonting.

Detta lugna centrum i mitt inre kommer att skänka mig frid och vila även när jag har ”mycket att göra”.

Jag tar för vana att besöka detta lugna och fridfulla centrum så ofta jag kan och kommer ihåg.

Kristi sanna seende erbjuder mig skönhet och lugn.

”Du ser det du förväntar dig, och du förväntar dig det du bjuder in. Din varseblivning är resultatet av din inbjudan, och kommer till dig så som du bad om den.” T 12.VII.5:1-2”Min lycka i nuet är allt jag ser.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on lör, oktober 17, 2020 11:04:11

Se inte på det som inte finns!

Rulla ihop tidsmattan.

Det förgångna är borta och framtiden är inte här.

Allt är NU.

Vi är alla redan lyckliga.

Jesus ber oss i ACIM att se på världen med kärleksfulla och fridfulla ögon.

Utan referenser från det förgångna och framtiden.”Det förgångna är över. Det kan inte beröra mig.”

Dagens Lektion, min kommentar Posted on fre, oktober 16, 2020 11:33:31

Jag lägger min framtid i Guds Händer.

Jag upptäcker att min arga och irriterande tankar orsakas bara av mina egna tankar som jag projicerar ut på andra.

”De skugglika skepnader från det förgångna är precis vad du måste undkomma. De är inte verkliga, och har ingen makt över dig såvida du inte tar dem med dig.” T 13.IV.6:1-2

Jag påverkas bara av mina egna tankar.

Ingenting finns utanför mig.

Jag överlämnar min felaktiga tankar till den Helige Ande och han skall hjälpa mig att ändra dem.Nästa »