Blog Image

Bloggen

”Förlåtelsen gör slut på drömmen om konflikt här.” Lektion 333

Uncategorised Posted on tis, november 29, 2022 14:26:50

Undvik inte konflikten i ditt sinne, våga möta den och förlåt den.

Lägg den inte åt sidan. Förneka den inte.

Se på konflikten så som den är. Sluta upp med att spela oskyldig.

Ta kontakt med din känsla så som egot ser det.

Vi måste våga se verkligheten sm egot ser den.

Vi måste ta allt ansvar för våra tankar.

Då kommer mitt försvar av egot att lyftas bort och sanningen är fri att skina bort egot.

Det är förlåtelse som lyser bort all konflikt och allt tvivel.”Rädslan binder världen, förlåtelsen gör den fri.” Lektion 332

Uncategorised Posted on mån, november 28, 2022 14:36:06

Förlåtelsen bjuder in våra sinnen till sanningen och skiner bort rädslan.

När jag tar ansvar för min egen rädsla vaknar jag upp till min kraft jag har fått av Gud och jag väljer att se allting på ett annat sätt.

Jag ser en förlåten värld.

”Gud känner dig endast i frid, och detta är din verklighet.” T 3.IV.7:16”Det finns ingen konflikt, för min Vilja är Din.” Lektion 331

Uncategorised Posted on sön, november 27, 2022 14:44:44

Att känna verkligheten är att inte se egot.

Men för att se förbi egot måste vi först se det in i ögonen och sedan ignorera det.

”Den verkliga världen uppnås helt enkelt genom att fullständigt förlåta den gamla, den värld som du ser utan förlåtelse.” T 17.II.5:1”Jag skall inte skada mig själv igen idag.” Lektion 330

Uncategorised Posted on lör, november 26, 2022 12:52:31

Jag är här för att lära mig skillnaden på egot röst och den Helige Andes Röst.

Jag är här för att observera mina tankar och se att de som attackerar mig kommer från egot och de som bygger upp mig kommer från den Helige Ande.

”Du kan göra mycket för ditt eget och andras helande, om du i en situation som påkallar hjälp tänker så här:

Jag är här enbart för att vara sant hjälpsam.

Jag är här för att företräda Honom som har sänt mig.

Jag behöver inte bekymra mig om vad jag skall säga eller göra, för att Han som har sänt mig kommer att leda mig.

Jag är nöjd med att vara varhelst Han önskar, då jag vet att Han går dit tillsammans med mig.

Jag kommer att helas då jag låter Honom lära mig att hela.” T 2V(A) 18”Jag har redan valt det som Du vill.” Lektion 329

Uncategorised Posted on fre, november 25, 2022 16:22:12

Vi är alla Guds Vilja, förenade i Honom och Hans skapelse för evigt.

Gud skapade oss genom att expandera Sin Vilja.

Vi är en förlängning av Honom.

Detta är vad vi firar idag!

Det finns ingenting att frukta.”Jag väljer andra plats för att vinna första.” Lektion 328

Uncategorised Posted on tor, november 24, 2022 14:22:25

Vi är en del av Gud och en del av Hans skapelse.

Bara genom att villigt förena oss med Gud och skapelsen kan vi upptäcka vår sanna Identitet.

”Varje dag, varje timma, varje ögonblick väljer jag vad jag vill se, ljuden jag vill höra, vittnesbörden om det som jag vill skall vara sanningen för mig.” Lektion 271.1:1”Jag behöver bara ropa och Du kommer att svara mig.” Lektion 327

Uncategorised Posted on ons, november 23, 2022 13:54:18

Gud vill att jag skall vara lycklig!

Jag ropar till Gud när jag oroar mig för något.

Han svarar – oroa dig inte. Jag går med dig varthän du går.

Jag ropar tack för att Du finns hos mig.”Jag är för evigt Guds Verkan.” Lektion 326

Uncategorised Posted on tis, november 22, 2022 14:29:11

”Och om du väljer att se en värld utan någon fiende i vilken du inte är hjälplös, kommer medlen att se den att ges till dig.” T 21.VII.9:4

Gud är Orsaken och jag är Hans Verkan.

Orsaken bestämmer vad Verkan är.

Jag är så som Gud skapade mig.”Allt som jag tror jag ser återspeglar mina föreställningar.” Lektion 325

Uncategorised Posted on mån, november 21, 2022 12:13:30

Låt mig se återspeglingarna av Dina Tankar i stället, Fader!

Låt mig komma ihåg att jag inte ser något verkligt med mina fysiska ögon.

”Jag har givit allt jag ser all den mening som det har för mig.” Lektion 2

Om jag väljer förlåtelse ser jag en vänlig och fridfull värld.

Världen blir en vänlig pats där vi kan vila en stund innan vi fortsätter hem till Gud.”Jag bara följer, för jag vill inte leda.” Lektion 324

Uncategorised Posted on sön, november 20, 2022 14:06:16

Jag lär mig att följa min inre röst som kommer från Gud.

Den är en del av mig och en del av Gud.

Gud i mig, jag i Gud!

Jag är aldrig ensam.

Fader, Du går med mig vart jag än går.

Du leder och jag följer.

Tiden är ett påhitt, ett trick, en stor illusion i vilken skepnader komma och går som genom magi. Men det finns en plan bakom skenbilderna som inte förändras. Manuskriptet är skrivet.Nästa »